Σχετικά με εμάς

Γνωρίστε μας
Η οδοντίατρος Γεωργάκα με ασθενή
Η οδοντίατρος Γεωργάκα
με ασθενή

Στο ιατρείο παρέχεται όλο το φάσμα της σύγχρονης οδοντιατρικής, καθώς επίσης και ορθοδοντική με διάφανους νάρθηκες (Clear Aligners).

Με την συγκεκριμένη τεχνική δίνεται η δυνατότητα να επιτευχθεί ένα άρτιο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα, παρακάμπτοντας
τα κλασικά σιδεράκια (brackets) και τις επιπτώσεις που αυτά συνεπάγονται.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου θεραπείας, βάσει των αναγκών και των επιθυμιών του κάθε ασθενή.

Πλεονεκτήματα

Χρησιμοποιώντας Καινοτόμα
Τεχνολογία

Το ιατρείο διαθέτει όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που καθιστούν ευκολότερη και πιο τελέσφορη την άσκηση της οδοντιατρικής πράξης. Συγκεκριμένα, οι απονευρώσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εντοπιστή ακρορριζίου και μηχανοκίνητων συστημάτων, τα οποία καθιστούν ακριβέστερη και ευκολότερη την ιατρική πράξη.

Εγγύηση Επιτυχίας
Των Θεραπειών

Οι περισσότερες θεραπείες μας καλύπτονται από μακροχρόνια εγγύηση, η οποία συζητείται με τον ασθενή εκ των προτέρων.

Συνεχής Επιμόρφωση

Η οδοντιατρική επιστήμη εξελίσσεται συνεχώς και νέα υλικά που διευκολύνουν την καθ’ ημέρα πράξη δημιουργούν προοπτικές βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και στη δια βίου εκπαίδευση, προκειμένου ο ασθενής να δέχεται την πιο εξελιγμένη μορφή θεραπείας.

Success Stories

before1
Before
after1
After

Αόρατη Ορθοδοντική

Αόρατη ορθοδοντική ή ορθοδοντική χωρίς σιδεράκια αποκαλείται η διαδικασία αποκατάστασης ορθοδοντικών ανωμαλιών με τη χρήση λεπτών διαφανών ναρθήκων.

Χαρακτηριστικά θεραπείας:

  • Οι νάρθηκες αυτοί τοποθετούνται διαδοχικά στο στόμα και μετακινούν προοδευτικά τα δόντια προς την επιθυμητή θέση.
  • Κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Είναι η εναλλακτική και περισσότερο αποδεκτή αισθητικά λύση για όσα άτομα -συνήθως ενήλικες- θέλουν να κάνουν ορθοδοντική θεραπεία, αλλά τα κλασικά «σιδεράκια» τους αποθαρρύνουν.