Αόρατη ορθοδοντική με διάφανους νάρθηκες (2)

Σε αυτό το περιστατικό υπήρχε ένα εκσεσημασμένο κενό διάστημα μεταξύ των δύο κεντρικών
τομέων της άνω γνάθου. Σε χρονικό διάστημα 5 μηνών το κενό έκλεισε και αποκαταστάθηκε η σύγκλειση.

Share: