Αόρατη ορθοδοντική με διάφανους νάρθηκες (1)

Σε αυτό το περιστατικό υπήρχε αρχικά συνωστισμός στα πρόσθια δόντια τόσο της άνω όσο και της κάτω γνάθου. Πραγματοποιήθηκε διεύρυνση μέσω του συστήματος των διάφανων ναρθήκων, με την οποία δημιουργήσαμε τους απαραίτητους χώρους ώστε να μπορέσουν να διευθετηθούν ομαλά τα δόντια στον φραγμό.

Share: